Een trouwlocatie kiezen

maart 14, 2016

In Nederland is een huwelijk niet rechtsgeldig wanneer het niet burgerlijk bekrachtigd is. In het buitenland is dat niet altijd het geval: in bepaalde delen van de wereld kan een kerkelijk huwelijk van even groot belang zijn. Het is nog betrekkelijk kort geleden dat een burgerlijk huwelijk in Nederland alleen voltrokken kon worden in een huis van de gemeente: in negen van de tien gevallen was het stadhuis, stadskantoor of raadhuis de trouwlocatie of een door de gemeente daartoe aangewezen buitengewone gemeentelijke dependance.

Trouwlocatie naar keuze

Sinds een aantal jaren is een groot aantal gemeenten overgegaan tot het benoemen van meerdere plekken binnen de gemeentegrenzen als trouwlocatie. Via de media werd steeds duidelijker dat het in het buitenland heel gewoon was dat een huwelijk ook op andere plekken gesloten werd dan alleen op een door de staat vastgestelde plaats. Met name in de U.S.A. leek geen locatie te gek: was de achtertuin of een opgezette tent aan het strand daar al heel gebruikelijk als trouwlocatie, soms werd het jawoord zelfs gegeven in een kano. Hierdoor geprikkeld begon de fantasie ook in ons land te werken en besloten gemeenten om extra plaatsen aan te wijzen als bijzondere trouwlocatie. Het is nu dan ook heel gewoon om een kasteel, boerderij, chique hotel of een strandpaviljoen te kiezen als trouwlocatie, maar ook kloosters, attractieparken of musea en galeries vormen geen uitzondering meer. Ook kerkgebouwen worden gebruikt als trouwlocatie, maar dan nu vaak voor het burgerlijk huwelijk. Je kan ook in een mooi koetshuis trouwen, zoals de bruiloftlocatie in Breda bij Wolfslaar.

Trouwlocatie twee-of-drie-in-een

Wanneer er gekozen wordt voor een bijzondere trouwlocatie gebeurt het niet zelden dat deze wat afgelegen ligt. Dikwijls is er dan ook gelegenheid om een aansluitende receptie, een diner of feest te geven, ja zelfs om er te overnachten. Na een aantal ingeslapen jaren is het huwelijk weer ‘booming’ waarbij het burgerlijk huwelijk verworden is van louter formaliteit tot een groots opgezet evenement met alles wat daarbij hoort.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

© 2019 - Bruidsarsenaal - Brought by hootsuite.com